HEZIKETARAKO PSIKOMOTRIZITATE PRAKTIKAN FORMATZEKO

HEZIKETARAKO PSIKOMOTRIZITATE PRAKTIKAN FORMATZEKO BI URTEKO IKASTAROA

Psikomotrizitate praktikako formazioaren helburua hauxe da: heziketa arloan gaitasun profesionala lortzea. Formakuntza honen metodologia hiru ataletan banatzen da:

1 Formakuntza Personala

Psikomotrizitate praktikaz hitz egitean zera adierazi nahi dugu: haurrarekin heziketa lantzea, Jarrera Sisteman oi- narrituta eta pertsonaren jokabidean, izaeran, afektibitatean eta emozionaltasunean erabat integratutako bitartekoei erreferentzia egiteko Teknizitatea aintzat hartuta.

Haurrekin jokatzeko modua gure izaeraren araberakoa iza- ten da eta haurrarekin erlazionatzeko gaitasuna geurega- natzeko ezinbestekoa da heziketa pertsonala.

Formakuntza pertsonal hori oso lotua dago gorputzari, mo- trizitate sentsorial eta emozionalaren berreskurapenari -na- hiko ahaztua-, haurraren psikomotrizitate adierazpena eta haurrak espazioarekin, objektuekin eta pertsonekin dituen era guztietako ekintzak sentitzeko, bizitzeko eta ulertzeko. Haurrarekiko jarrera lantzeko formazio pertsonala: haurrak egindakoak ondo “entzun” eta hartzeko, bere mugimendu adierazpenari teoria, keinu, postura eta hizketa doitasuna emateko eta bizipen eta aldentze emozionalaren arteko ore- ka lortzeko.

Formakuntzaren zati honek lau stage praktiko izango ditu bi urtetan zehar banatuta (100 ordu guztira).

 

2 Formakuntza Teorikoa

Psikomotrizitate Praktikaren printzipioak ulertzeko oinarri teorikoa izango da.

Haurraren garapen motore, afektibo, kognitibo eta soziala ulertzeko eta garapen global gisa artikulatzeko. Garapen horiek “zatikatzearen” artifizialtasuna zein hutsaltasuna eta gizakiaren globaltasuna errespetatzeko beharra ulertzea praktika garaian.

Halaber, haur eta lehen hezkuntzarako heziketa berritzaileen proiektu globalagoetan psikomotrizitate praktika eta prestakuntza koherentziaz integratzea ahalbidetzen duen Formakuntza teorikoa.

Formakuntzaren atal hau mintegi monografiko bidez egingo da. Mintegi horiek bi urtetan zehar banatuko dira eta 100 orduko iraupena izango dute.

 

3 Formakuntza Praktikoa

Formakuntzaren ardatz nagusia da. Prestakuntza teorikoa eta pertsonala biltzen eta justifikatzen dituen puntua da.

Formakuntza behaketarekin hasten da (1. urtean) eta ondo- ren haurrekin psikomotrizitate praktika saioetan elkarlanean arituko dira; saio horiek Irakasle batek zuzenduko ditu eta bideoak aztertuko dituzte. Eta gero, bigarren urtean, ikas- leen praktika autonomo batez amaituko da. Praktika hori hezitzaile talde batek gidatzen du, bai bertan eta bai bideo bidez.

Formakuntzaren atal honek ere guztira 100 ordu iraungo du.

Egutegia 

• Haurrekin egin beharreko behaketak, elkarlana eta ikus-kapen-lana eskola ordutegiaren barruan egingo dira.

• Formakuntzaren gainerako atalak asteburuetan (hileanbehin) eta uztaileko aste trinko batean egingo dira.

Formakuntzaren ebaluzioa

• Asistentzia eta partaidetza nahitaezkoak izango dira. Hezi-ketaren atal batean %20 edo gehiago huts egiteak kurtsoa baliogabetuko du.

• Lan teorikoak eta ikastaro amaierako memoria eska-tuko dira.

• Kurtsoa gainditzen duten ikasleek PsikomotrizitateHezitzaile diploma jasoko dute. Bergarako UNEDera kundeak luzatzen du diploma, Association Européenne des Ecoles de Formation a la Pratique Psychomotrice (ASEFOP) elkartearen oniritzia duena.

Sarrera baldintzak

1.- Ikasketa titulua:

  1. a)  Lizentziatura edo gradua (Grado (HH, HB, LH), Pedagogia, Psicologia, Heziketa Fisikoa, Medikuntza,Fisioterapia…).
  2. b)  Lanbide Heziketako Goi mailako formakuntza zikloan (Haur Hezkuntzan edo antzeko espezialita- teetan), tituludunek Ikastaroa egin ahal izango dute, beti ere, hezkuntza arloko lan eskarmentua ziurtatu ahal badute (gutxienez hiru urte).

2.- Gutxienez eskola honek antolatutako Sentsibilizazio Ikastaroren bat egina izatea.

3.- Aurreinskripzioak eta matrikula: eskatutakoa, eskatutako epean aurkeztea.

4.- Plaza mugatuak, 36. (Plazak betetzeko hautaketa bare mo bat egingo da).

5.- Haurrekin psikomotrizitate praktika egiteko lekua izanbe- harko dute hautatutako ikasleek 2. kurtsoan.

• Formazioaren prezioa:

1. ikasturtea: 1.703 euro.

2. ikasturtea: 1.703 euro.

• Ordaintzeko modua:
– 1. ikasturteko matrikula: 427 euro.
– 2. ikasturteko matrikula: 427 euro.
– Gainontzekoa, helbideratutako urteko 4 kuotetan.

Lehenengo urtean: 319€koak; bigarren urtean 319€koak.